Lakisääteinen asbestikartoitus
ja luvanvarainen asbestipurkutyö

Asbestikartoitus, asbestipurku ja ilman kuitupitoisuuden mittaus
- Lainsäädäntö tiukensi urakoitsijoiden toimintaa 

Asbestin kanssa ei kannata pelleillä. Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaan jo projektin suunniteluvaiheessa ennen vuotta 1994 rakennettuun kohteeseen tulee teettää asbestikartoitus - viimeistään kuitenkin ennen purkutöitä. Asbestikartoituksen tarkoituksena on paikantaa asbestia tai muita haitta-aineita sisältävät rakenteet ja rakennusmateriaalit, jotta ne voidaan purkaa turvallisesti pois. Länsi-Suomen Timanttiporaus ja Purku Ky tekee asbesti- ja haitta-ainekartoituksia ympäri Suomen. Pyydä tarjous tästä!

Länsi-Suomen Timanttiporaus ja Purku Ky on luvanvarainen asbestipurkaja
- Meiltä myös kattavat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset!

Kun kohde on kartoitettu, voidaan aloittaa asbestipurkutyö. Asbestipurkutyö on luvanvaraista toimintaa, jota voi harjoittaa vain valtuutettu asbestipurkutyöyritys. Asbestipurku vaatii työhön soveltuvat koneet, laitteet ja suojaimet. Myös työntekijöillä tulee olla koulutus ja lupa purkaa asbestia.

Asbestin pääasiallinen purkutapa on osastointimenetelmä. Purettava tila eristetään ilmastollisesti muusta ympäristöstä, eli osastoidaan. Osastoitu tila alipaineistetaan ja alipaineen määrää seurataan koko purkutyön ajan. Asbestipurkutyön jälkeen purkutila siivotaan. Ilman kuitupitoisuuden määrästä varmistutaan aggressiivisella ilmamittauksella - ilman kuitupitoisuuden tulee lain mukaan jäädä alle 0,01 kuitua / kuutiosenttimetrissä ilmaa. Tila luovutetaan tilaajalle ainoastaan puhtaana.

Yleistietoa asbestista

Asbesti on yleisnimitys kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbesti on ohutta, kemiallisesti ja mekaanisesti kestävää kuitua, jota käytettiin palamattomuutensa vuoksi laajasti rakentamisessa 1920-1990-luvuilla. Asbestia on käytetty yleisesti myös sidosaineina. 1960-80 luvut olivat asbestin käytön kulta-aikaa. Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1994.

Purettaessa, huonokuntoisena tai rikkoutussaan asbestipitoinen materiaali pölyää ympäristöönsä vaarallista pölyä. Asbestipöly on ihmiselle vaarallista hengittää -  Altistuminen asbestipölylle voi aiheuttaa asbestoosin eli pölykeuhkon, lisätä keuhkosyöpää ja aiheuttaa mesotelioomaa. Mesotelioomalla tarkoitetaan keuhkon arpeutumista keuhkoihin kulkeutuneen kuidun vuoksi. Asbestipölyn tekee ongelmalliseksi sen koko; kuituja on mahdotonta nähdä paljaalla silmällä.

Asbestia on käytetty mm.

 • Katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä
 • Pintarakenteissa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan parantamiseksi tai palonsuona
 • Putkissa eristeinä asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana
 • Lämmityskattiloissa eristysmassana
 • Sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyinä
 • Kaakeliuunien muuraussementeissä ja liitossaumoissa
 • Lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena
 • Kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitys ja saumausmassoissa
 • Liimoissa ja maaleissa

Asbestilain velvoitteita

 • Asbestikartoitus tulee toteuttaan jo projektin suunnitteluvaiheessa kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kohteisiin - Meiltä myös kattavammat haitta-ainekartoitukset ympäri Suomen
 • Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma; asbestikartoituksesta saadaan turvallisuussuunnitelmaan perustiedot
 • Asbestipurkutyötä harjoittavalla yrityksellä on oltava aluehallintoviranomaisen myöntämä valtuutus purkaa asbestia - Länsi-Suomen Timanttiporaus ja Purku Ky on valtuutettu asbestipurkaja, meidät löytää aluehallintoviranomaisen ylläpitämästä rekisteristä
 • Asbestia voi purkaa ainoastaan pätevät ja koulutetut työntekijät - Meillä työskentelee alansa kokeneita huippuosaajia
 • Asbestia purkavan työntekijän tulee löytyä asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteristä - Meidän työntekijämme löytyvät tästä rekisteristä
 • Asbestia purkavien työntekijöiden terveyttä tulee seurata suunnitelmallisesti - Länsi-Suomen Timanttiporaus ja Purku toimii tiiviissä yhteistyössä Terveystalon kanssa