Asbestityöt

Asbestipurku, asbestikartoitus ja asiantuntijapalvelut sekä ilmamittaukset

Mikäli kohteesta löytyy asbestia, purkutyön hoitaa asbestipurkualan yritys koska asbestipurku on luvanvaraista työtä. Asbestipurku vaatii asbestipurkutyöhön soveltuvat koneet ja laitteet sekä suojainvarusteet. Purettava tila suojataan huolellisesti ja osastoidaan. Osastointi alipaineistetaan ja varustetaan alipaineen seurantalaitteella joka rekisteröi ja hälyttää työkohteessa paine-eron haitallisesta muutoksesta. Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen, purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Osaton puhtaus asbestipurkutyön jälkeen on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella, vasta puhtaan ilman mukaisen tuloksen varmistuttua osastoinnin voi purkaa ja tila luovuttaa normaaliin käyttöön.

Yleistietoa asbestista

Asbesti on yksinkertaisesti yleisnimitys eräänlaisille kuitumineraaleille. Asbesti on ohutta, kemiallisesti ja mekaanisesti kestävää kuitua. Asbestia on käytetty rakennusmateriaalina mm. sen hyvän palonesto-ominaisuuden ansioista sekä sidosaineena. Huonokuntoinen ja rikkinäinen asbestimateriaali pölyää ympäristöön vaarallista asbestipölyä. Se aiheuttaa ihmiselle haittaa, jos sitä hengitetään. Asbestipöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Pöly ei myöskään ärsytä hengittäessä hengitysteitä. Asbestia on käytetty runsaasti vuosina 1920–1990. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vasta yhdeksänkymmentäluvun alussa. Asbestia on käytetty monenlaisessa rakentamisessa ja sitä voi löytyä melkeinpä mistä tahansa. Käytännössä mainittujen aikakausien taloista löytyy melkein aina asbestia.

Asbestia on käytetty mm.

 • Katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä
 • Pintarakenteissa, ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan parantamisen tai palonsuojaksi.
 • Palosuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa
 • Putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana
 • Kattiloissa eristysmassana
 • Sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyissä
 • Kaakeliuunien muuraussementeissä ja liitossaumoissa
 • Lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena
 • Kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitys ja saumausmassoissa
 • Liimoissa ja maaleissa (tunnetuin taitaa olla " ns. mustaliima"

Ota yhteyttä ja kysy lisää tästä

Asbestilain velvoitteita

 • Asbestipurkutyöntekijän on oltava ammattilainen. Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa ja sen hoitavat pätevät työntekijät. Meillä työskentelee alansa kokeneita huippuosaajia, joilla löytyy asbestipurkutyökoulutus sekä vuosien kokemus.

 • Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri, Meidät löytää aluehallintoviraston ylläpitämästä rekisteristä.

 • Asbestikartoitus – asbestikartoitus dokumentoidaan. Rakennuttaja sisällyttää asbestikartoituksen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan.

 • Asbestikartoitus tulee toteuttaan jo projektin suunnitteluvaiheessa.

 • Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, asbestikartoituksesta saadaan turvallisuussuunnitelmaan perustiedot